Spelberoende, Spelpaus, och Stödlinjen – en guide för dig som behöver hjälp

Att spela på online casino är idag lättare än någonsin tidigare. Allt du egentligen behöver är en internetuppkoppling, lite tid, och en minimuminsättning. Sedan ska spel på casino naturligtvis alltid vara en kul och givande upplevelse som har en positiv påverkan på ditt mående och liv, och de studier som bedrivits inom området visar att detta är fallet för de allra flesta svenska spelare. Dock visar dessa studier samtidigt att en minoritet av svenska casinospelare befinner sig i risk av att falla in i ett beteende vars konsekvenser kan ha ett betydande negativ effekt på inte bara den enskilda spelaren, utan även dennes närstående.

Denna guide framställdes således med förhoppningen om att kunna hjälpa dig som behöver hjälp, genom att peka dig i rätt riktning genom information som kan bokstavligen vara avgörande för inte bara en individ som själv lider av spelberoende och/eller problemspel, utan även anhöriga som söker information om hur dessa kan hjälpa åt. Vi vill även tillägga att du som behöver hjälp är inte ensam, och oavsett hur mörkt eller desperate din situation än ser ut, finns det alltid människor i denna som du kan vända dig till i syfte att förändra ditt liv och livet av dina anhöriga i en mer positiv riktning. Det är aldrig för sent att påbörja ett nytt kapitel.

Game

Tecken på spelberoende och/eller problemspel

Vad som egentligen räknas som spelberoende och/eller problemspel kan faktiskt variera ganska mycket från individ till individ, men professionella rådgivare och behandlare som arbetar med dessa frågor vardagligen identifierar de följande tecken som relativt regelbundna varningssignaler som du bör känna till:

  • Du spenderar mer tid på spel än du egentligen vill
  • Du ignorerar din utbildnings- och/eller arbetsmässiga ansvar i syfte att spela
  • Du har tappat intresse för dina vänner och dina hobbyer som resultat av ditt spelande
  • Du har ljugit om ditt spelande för personer i din omedelbara omgivning
  • Du har individer i din omgivning som oroas av ditt spelande och resulterande beteende
  • Du spelar för mer pengar än du har råd att förlora
  • Du har tagit lån, sålt dina värdesaker, och/eller stulit i syfte att ha råd med ditt spel
  • Du har vid något tillfälle spelat bort alla dina pengar och ser inte detta som ett problem
  • Du känner dig deprimerad, ångestfull, och illa till mods som resultat av ditt spelande

Om du känner igen dig i en eller flera av de ovanstående punkterna rekommenderar vi att du läser vidare, då det finns en möjlighet att du befinner dig i risk av att utveckla och/eller redan lida av spelberoende och/eller problemspel. Detta är en allvarlig risk som kan leda till alltifrån förlorade inkomster, förlorade arbets- och studietillfällen, ansträngda personliga relationer, och tankar om självskada och/eller självmord. Därför ber vi dig att ta dina problem på allvar, och söka hjälp om du behöver hjälp.

Tjänster för dig som behöver hjälp

Det faktum att du läser denna guide är – utan tvivel – redan ett gigantiskt steg i rätt riktning, men då de allra flesta människor som lider av spelberoende och/eller problemspel behöver någon form av utbildat stöd för att permanent bli av med sitt beteende har vi valt att i denna guide lyfta fram två specifika tjänster som har visat sig vara effektiva steg på vägen mot rehabilitering samt ett spelfritt liv.

Spelpaus

Spelpaus

https://www.spelpaus.se/ 

Den nationella spärrtjänsten, spelpaus.se, introducerades den 1 januari 2019 som en huvudsakligen politiskt driven reaktion på en länge-upplevd brist på funktionella avstängningsmöjligheter för svenska problemspelare, som generellt bemöttes av en brist på reellt ansvar på svenska casinon. Det kanske verkar otroligt på vissa sätt om man nu råkar vara helt ny till casinospel, men faktum är att innan spelpaus.se existerade kunde en svenska problemspelare som hade spärrat sig från en svensk casino lätt registrera sig på och bli spelare på en annan, utan några hinder alls. Samtidigt började detta faktum komma under kraftig kritik kort efter årtusenskiftet, men det var först efter att den offentliga diskussionen gällande problemspel blev tillräckligt synlig som regeringen år 2014 tillsatte en utredning angående casinomarknaden i Sverige.

Bland rekommendationerna som denna utredning till slut gjorde tre år senare var ett nationellt avstängningssystem med vars hjälp en problemspelare kunde stänga sig själv av från allt spel i Sverige, och detta är hur spelpaus.se blev en verklighet. Eventuellt lite senare än vad vissa samhällsdebattörer hade förväntat sig, men i termer av dess funktionalitet är de flesta idag överens om att spelpaus.se, om ej nödvändigtvis perfekt, åtminstone utgör en väldigt bra plats att börja.

Sedan sin lansering har bokstavligen tiotusentals svenska spelare använt sig av spelpaus.se i syfte att omöjliggöra spel på casino, såväl online som vid t.ex. Casino Cosmopol, Svenska Spel ombud, samt alla möjliga former av värdeautomat. På grund av detta har spelpaus.se nästan enbart hyllats av professionella behandlare som arbetar med spelmissbruk och/eller problemspel som ett effektivt och funktionellt hjälpmedel för ett samhälle där spelberoende länge var en tabu och ganska dåligt förstådd ämne av samtal.

Beträffande hur själva avstängningsprocessen går till på spelpaus.se, kan varje individ med BankID, Mobilt BankID, Freja eID+, Telia eID, och/eller en utländsk motsvarighet välja att spärra sig från allt spel i Sverige för en period av en månad, tre månader, sex månader, eller tills vidare. När du bestämmer dig för att registrera dig på spelpaus.se kan denna registrering ej sedan hävas innan den valda spärrperioden löper ut. Detta gäller även om du råkar välja fel period, eller om du ej förstår omfattningen av spärrtjänsten när du registrerar dig.

Stödlinjen

Stodlinjen

https://www.stodlinjen.se/

Stödlinjen etablerades år 1999 av en privat individ vars målsättning var att skapa en anonym platsbank dit individer med spelberoende och/eller individer som haft sina liv negativt påverkade som resultat av problemspel kunde vända sig i syfte att finna resurser och information. Denna idé visade sig till slut inte bara vara såväl populär som djupt behjälplig, utan så effektfull att driften av Stödlinjen togs år 2011 över av Centrum för Psykiatriforskning. Detta på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, vars resulterande fynd om behovet av stöd och information angående ämnet spelberoende och problemspel år 2015 såg Stödlinjen bli en officiell del av Stockholms läns landstings förebyggande arbete. Som även ansvarar för bl.a. Alkohollinjen, Sluta-Röka linjen, samt alkolhjälpen.se

Stödlinjen är idag fortfarande anonym, dess anställda har tystnadsplikt, och sidan samlar ej heller någon personlig information angående sina användare. Samtidigt erbjuder man såväl individer som lider av spelberoende och/eller kämpar med problemspel som deras anhöriga en stor mängd väldigt användbara tjänster. En av vilka är en väldigt basal men effektiv självtest med vars hjälp en individ kan testa sina egna spelvanor genom nio enkla frågor som automatiskt skapar en profil om dig som spelare. En något mer omfattande tjänst är Stödlinjers ‘självhjälpsprogram,’ som består av en gratis 10-veckors onlineprogram som bl.a. ger dig tillgång till motiverande verktyg, möjligheten att skriva ett spellogg, förslag på alternativ till spelaktiviteter, automatiserade påminnelser, och en återfallsplan. Stödlinjen innehåller även en betydande mängd information om spelberoende, och för vidare stöd kan deras support nås under samtliga helfria vardagar via antingen telefon, chatt, eller e-post mellan kl. 09:00 fram till kring 21:00.

Stödlinjen hyllas vidare av människor som tidigare lidit av spelberoende och/eller problemspel, då Stödlinjens tjänster är idag uppbyggda mer som ett praktiskt stöd vars enda syfte är att hjälpa människor bli bättre, jämfört med t.ex. en sida som enbart har information vars omfattning inte nödvändigtvis är tillräckligt för att hjälpa i alla områden där hjälp behövs. Vilket är att säga, Stödlinjen är en tjänst som fungerar, och har vidare utbildad personal men lång erfarenhet med praktiskt taget varje fråga som en spelberoende och/eller problemspelare kommer att ställa när denna till slut bestämmer sig för att söka hjälp.

Guldstjärna finnes även i det faktum att den anonyma information som du har möjlighet att dela med dig på Stödlinjen bidrar till pågående forskning om spelberoende och/eller problemspel. Vilket betyder att de saker som en människa går igenom som resultat av sitt spelberoende och/eller problem inte har varit i förgäves, utan kan bokstavligen bidra till att hjälpa andra människor som lider av spelberoende och/eller problemspel i framtiden. De kan vidare bidra till vetenskapliga genombrott och skolprogram vars syfte är att motverka spelberoende.

Med andra ord hjälper du inte bara dig själv när du tar kontakt med och del av det stöd som Stödlinjen har att erbjuda, du hjälper potentiellt även andra människor som befinner sig i en liknande situation, och därigenom bidrar du till att göra Sverige till en tryggare, smartare, och mer behandlingsmässigt kapabel samhälle.

Det finns ingen skam i att behöva hjälp

De studier som bedrivits inom området spelberoende och/eller problemspel i Sverige visar konsekvent att en av största hinder som håller en individ som lider av spelberoende och/eller problemspel tillbaka är det skam som en sådan spelare ofta känner gentemot sitt beteende. Detta är vidare ett hinder som delvis kan förklaras på axlarna av det historiskt sett hånande kontext i vilket spelberoende och/eller problemspel har skildrats i den samhälleliga diskussionen. För att inte ens nämna filmer, TV-seriers, romaner, populärmusik, diskussionsforum, m.m.

Sanningen är dock att det finns ett överflöd av vetenskapliga studier som har bevisat att utvecklingen av ett spelberoende och/eller problemspelande ofta har betydligt mer med en individuell människas genetiska uppbyggnad än t.ex. deras intellekt och/eller förmåga att fatta korrekta beslut att göra. Vissa människor är, men andra ord, betydligt mer benägna att utveckla ett spelberoende och/eller problemspel än resten av befolkningen i övrigt, och på grund av detta är det oerhört viktigt att dessa samma människor söker sig till kvalificerad hjälp där tillfälle ges. För om spelberoende och/eller problemspel fortsätter obehandlad under långa perioder utan ett professionellt ingripande, vare sig detta sker i form av rehabiliteringsprogram eller någon form av professionellt-guidad självbehandling, kommer de negativa effekterna av detta spelberoende och/eller problemspel att enbart förvärras.

Om du själv tror, eventuellt som resultat av denna guide, att du lider av spelberoende och/eller problemspel, vill vi återigen be dig att söka hjälp. Vägen som du har framför dig kommer troligtvis inte vara särskilt lätt, och beroende på hur djupt in i ditt spelberoende och/eller problemspel du är, kommer processen som du måste gå igenom för att påbörja nästa kapitel i ditt liv att innebära en hel del saker som helst skulle vilja undvika. Exempel på sådana saker inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsade till, erkännandet av ditt spelberoende och/eller problemspel för din familj, dina vänner, studiekamrater, och/eller dina medarbetare, som eventuellt inte alls kommer att förstå hur det känns att vara en människa i din situation. På grund av detta finns det även en risk att du försämrar och/eller t.o.m. förlorar de förhållanden du har med dina familjemedlemmar, vänner, och/eller medarbetare, även om det är betydligt mer sannolikt att majoriteten av dessa kommer att vara förstående, redo att hjälpa, och sympatisera med de saker som du har blivit tvungen att gå igenom och göra på grund av ditt spelberoende och/eller problemspel.

För dig som tror att du lider av spelberoende och/eller problemspel är det vidare viktigt för oss att  poängtera att du inte är en dålig människa. Du är inte en förlorare. Du är inte någonting av de tusentals negativa saker som en individ som lider av spelberoende och/eller problemspel statistiskt sett berättar sig själv. Inte minst när det skam och ånger som är en helt naturlig del av sjukdomen kryper in i tankarna efter en stor förlust och/eller en period av stora förluster. Du är en människa som troligtvis befinner sig i behov av vägledning, stöd, och behandling, precis som miljontals andra svenskar idag. Det faktum att det du troligtvis behöver hjälp med råkar vara spelberoende och/eller problemspel är icke relevant i förhållande till det faktum att varenda en av oss har behövt hjälp med någonting i något skede av våra liv. Vi vill därför återigen be dig att söka hjälp om du behöver hjälp. Det är aldrig för sent att påbörja ett nytt kapitel.